Na obrzeżach rezerwatu występują zbiorowiska torfowiskowe, na których dominują: wełnianka pochwowata, żurawina i miejscami trzęślica Bagnisko określane było także mianem Tokowiska Głuszców z uwagi na siedliska tych okazałych ptaków łownych. Rezerwat leśno-torfowiskowy, utworzony w 1981 roku na obszarze 47,76 ha.