Występują dość liczne gatunki owadów. Różnorodny jest świat ptactwa wodnego. żyje tutaj wiele gatunków dzikich kaczek, gęsi, cyranek. Występują łabędzie, perkozy, kormorany, głuszce, bociany, żurawie. Lasy oraz tereny przyjeziorne i przyrzeczne są siedliskiem dla licznych gatunków zwierząt. W turzycowiskach położonych w dorzeczu Brdy i jej dopływach mają swoje lęgowiska m.in. bekasy, derkacze. W lasach na krawędzi jezior spotyka się orła bielika, kanię rdzawą i dzięcioła czarnego. Florę wodną reprezentuje w jeziorach lobeliowych lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa.